16/8/2011

Subsidiebesluit gemeente Houten

De afgelopen tijd is er, naar aanleiding van het subsidiebesluit dat de gemeente Houten voor de komende jaren  moest nemen, veel gepraat over de toekomst van Theater Aan de Slinger. Gelukkig met een positieve uitkomst!
In juni 2011 is de gemeenteraad van Houten akkoord gegaan met de structurele financiële bijdrage, een duidelijke stap vooruit ten opzichte van de jaarlijkse incidentele bijdrage die het theater sinds de opening ontvangt. De structurele bijdrage is inclusief een bijdrage ter vervanging van theaterinventaris, waarin tot nu toe niet was voorzien.
 
De raad is helaas niet akkoord gegaan met de extra € 30.000,- ten behoeve van de verdere professionalisering van de organisatie, de deelname aan de ontwikkeling van het 'Cultuurplein' en het aandeel in het te ontwikkelen samenwerkingsverband van diverse Houtense culturele organisaties.
Naar aanleiding van een motie van D66 heeft de cultuurwethouder Nicole Teeuwen zich bereid verklaard om, indien er ruimte blijkt te zijn, te kijken of het theater nog een extra financiële bijdrage kan krijgen voor deze belangrijke ontwikkelingen voor de stad.
 

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven? Schrijf u dan nu in!

Aanmelden of afmelden nieuwsbrief

Tweets

Jeugdtheaterschool Aan de Slinger
Uitinhouten
Deksels Lekker
Omroep Houten
X