15/3/2018

Cultuurwijzer


In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart a.s. kunnen inwoners van Houten via de Cultuurwijzer een stemadvies inwinnen over welke lokale politieke partij het beste bij hun culturele visie past. Inmiddels hebben al zo’n 1350 personen gebruik gemaakt van de Cultuurwijzer. Alle lokale partijen
in Houten hebben meegewerkt aan deze stemwijzer. De Cultuurwijzer is te raadplegen tot en met 21 maart. De voorlopige resultaten geven een interessant beeld.
 Stemadvies
Wie een stemadvies wil, beantwoordt tien stellingen. De stellingen gaan over het lokale culturele veld en de standpunten die de lokale politiek hierin neemt. Tot nu toe is het vaakst het stemadvies Groen Links en Inwonerspartij Toekomst Houten gegeven; ieder circa 22% van de gegeven stemadviezen. Daarna volgt ChristenUnie met circa 17%, PvdA met circa 11% en CDA met bijna 10%. De andere partijen (Houten Anders, D66, VVD en SGP) werden minder vaak als stemadvies gegeven.

Gemiddelde respons op stellingen
Met reeds circa 1350 gebruikers kan gekeken worden wat op dit moment het gemiddelde antwoord is per stelling. De gebruikers van de Cultuurwijzer blijken het vooral eens te zijn met de stelling “Houten aantrekkelijk houden voor bewoners en bedrijven vergt een blijvende investering van de gemeente in kunst en cultuur”. Ook de stelling die aangeeft dat gemeente, bedrijfsleven en culturele sector samen moeten optrekken om te zorgen dat Houten zijn regiofunctie kan ontwikkelen, zit bij de hoge scores. Dit geldt ook voor de stelling dat de “gemeente moet garanderen dat alle leerlingen in basis- en voortgezet
onderwijs in elk schooljaar binnen en buiten school in contact komen met kunst en cultuur”.

Ook advies?
Voor kiezers die er nog niet helemaal uit zijn: de Cultuurwijzer is nog te raadplegen tot
en met 21 maart. Ook vindt op donderdag 15 maart het laatste lijsttrekkersdebat plaats
in Schoneveld. De Cultuurwijzer is een initiatief van Aan de Slinger, namens het gehele
culturele veld.

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven? Schrijf u dan nu in!

Aanmelden of afmelden nieuwsbrief

Tweets

Jeugdtheaterschool Aan de Slinger
Uitinhouten
Deksels Lekker
Omroep Houten
X