Vragen, opmerkingen?

Heeft u een opmerking of bent u ergens niet tevreden over dan vernemen we dit graag. U kunt een bericht sturen per e-mail (theater@aandeslinger.nl) of per brief. Wij sturen u een ontvangstbevestiging. Hierna ontvangt u binnen een week een reactie.

X